Gulliksson deltar på årets INTA-konferens i Boston

Årets INTA-konferens äger rum i Boston 18-22 maj och prognosen lutar åt närmare 10 000 deltagare från över 150 länder.

Gulliksson har sedan många år tillbaka varit representerade på INTA:s konferenser och Gullikssons advokat Åsa Righard sitter även som utskottsmedlem i föreningen, läs mer här.  Årets konferens anordnas i Boston. och detta året åker ett team på tre immaterialrättsjurister, Hans-Anders Odh, Åsa Righard och Therese Grennard.

INTA:s årskonferens är världens största och mest besökta varumärkeskonferens, och att deltaga utgör en mycket givande möjlighet att både träffa klienter och att knyta band med kollegor runt om i världen. På Gulliksson tar vi tillvara på dessa möjligheter i största möjliga mån. Vi arbetar alltid aktivt med att bygga ut vårt internationella kontaktnät för att på bästa sätt kunna tillgodose våra klienters behov i en allt mer internationellt präglad varumärkesrätt, säger Therese Grennard, jurist på Advokatbyrån Gulliksson.

Gulliksson erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom immaterialrätt och affärsjuridik, kombinerat med specialistkompetenser inom en rad branscher. Vi bistår dig i alla stadier från strategisk analys och skydd till kommersialisering och tvist. Immaterialrätten är ett system som kan användas strategiskt för att skydda olika typer av immateriell egendom såsom varumärken, upphovsrätt, patent och design. Det är ett centralt rättsområde för det innovativa företaget. Som specialister hjälper vi dig att utvärdera, registrera, kommersialisera och försvara era rättigheter och därmed bidra till affärsmässig trygghet och framgång, läs mer om detta här.