Nytt steg mot en ny patent- och marknadsdomstol

I en nyligen presenterad lagrådsremiss presenterar regeringen ett förslag på ny särskild domstol som ska ha exklusiv behörighet för bl.a. immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål De mål som domstolen ska ha behörighet för fördelas idag på allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol samt Marknadsdomstolen. Det föreslår även att vissa tvistemål med nära samband med immaterialrätten, marknadsrätten samt konkurrensrätten... Läs mer »

Till nyheten

Framgång i vindkraftsmål i Mark- och Miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen i Växjö slog i två avgöranden av den 5 februari 2015 fast att en grupp om fyra vindkraftverk kan byggas i Svalövs kommun. Domen innebär en ändring av Länsstyrelsens tidigare beslut, som överklagades till Mark- och miljödomstolen med hjälp av advokater ingående i Advokatbyrån Gulliksons miljörättsgrupp. Rättegångsteamet består av advokaterna Hans-Anders Odh... Läs mer »

Till nyheten

Patentbesvärsrätten har sagt sitt – Apples butiksinredning är inte möjligt att skydda som registrerat varumärke

I flera år har det multinationella hård- och mjukvaruföretaget Apple Inc. skyddat sin design genom patent, mönsterskydd, varumärke mm. Diskussionen om att skydda själva utseendet i Apples konceptbutik aktualiserades för ett par år sedan då det amerikanska patentverket, USPTO, beviljade butiksdesignen varumärkesskydd som 3D-märke. Apple har sedan dess successivt försökt uppnå motsvarande skydd i EU... Läs mer »

Till nyheten

Rätten att bli glömd prövas nu i Svensk domstol med Advokatbyrån Gulliksson som ombud

I och med EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-131/12 (Costeja- målet) fastställdes att sökmotorföretag har ansvar för att skydda individers personuppgifter genom att, under vissa omständigheter, ta bort personuppgifter från sökmotorns index. Detta betecknas ofta som ”rätten att bli glömd. ” Nu prövas för första gången rätten att bli glömd av svensk domstol. En läkare med... Läs mer »

Till nyheten

Förlikning i uppmärksammat mål om varumärkesintrång

Ett effektivt varumärkes- och firmaskydd omfattar inte enbart att inneha skyddsregistreringar vid olika varumärkesmyndigheter. Det krävs också en beredskap av att ta till rättsliga åtgärder vid domstol för att beivra intrång i ens rättigheter. När Purity Vodka uppmärksammade att Absolut Vodka nyttjade det registrerade varumärket och firmanamnet Purity inleddes rättegång både i Sverige och internationellt... Läs mer »

Till nyheten

Ny WIPO-studie om internationellt R&D-samarbete

En nyligen publicerad studie om internationella R&D-samarbeten bidrar med ny och intressant kunskap om hur IP kan föra samman länder i olika stadier av ekonomiskt utveckling. Studien ger exempel på olika typer av forsknings- och utvecklingsområden samt illustrerar aspekter som bidrar till att dessa samarbeten lyckas över tid. Som advokatbyrå ser Advokatbyrån Gulliksson positivt på... Läs mer »

Till nyheten

Gulliksson närvarande och aktiv på JiA-dagarna vid Lunds Universitet

Under Juridiska Föreningen i Lunds arbetsmarknadsmässa för juriststudenter, JiA-dagarna, deltog Advokatbyrån Gulliksson med stor monter där vi tog emot juriststudenter från alla terminer med frågor om rollen som advokat, hur det är att arbeta på affärsjuridisk byrå och vad det innebär att ha ett utpräglat immaterial-,insolvens- och processrättsligt fokus. Vi tackar för möjligheten att träffa... Läs mer »

Till nyheten

Kravet på grafisk återgivning för registrerat varumärkesskydd – ett omdebatterat ämne!

I anslutning till att nya typer av kännetecken skapas och nyttjas har det rättsliga kravet på grafisk återgivning för att kunna erhålla skydd för kännetecken som varumärken diskuterats i allt högre utsträckning. Från det nyligen publicerade TPP (The Trans-Pacific Partnership Agreement) genom WikiLeak framkommer att även dessa parter har lyft frågan om kriteriets relevans för... Läs mer »

Till nyheten

Gullikssons Malmökontor flyttar

I slutet av 2015 står Jernhusens nya kontorshus – Glasvasen – i Södra Nyhamnen i Malmö klart dit Gullikssons och Ström & Gullikssons Malmökontor flyttar. Glasvasen, med sitt stationsnära läge, är en unik fastighet utifrån dess utformning och miljöklassning. – Våra kunder består till stor del av kunskapsintensiva och kreativa företag varför Glasvasens unika arkitektur... Läs mer »

Till nyheten

Varumärken – Harmoniserade kriterier för förväxlingsbarhet i EU

Den 2 oktober presenterade OHIM nya kriterier för bedömningen av förväxlingsbarhet mellan vissa varumärken. Den nya praxisen kommer att tillämpas av de flesta av EU:s varumärkesmyndigheter (alla utom Italien) samt dessutom av Island, Norge och Turkiet. Den nya gemensamma praxisen ligger mycket nära den som redan tillämpas av PRV. Svenska användare kommer därmed förmodligen uppleva... Läs mer »

Till nyheten

Seminarium 14/5 kring ”Konsten att bygga ett starkt varumärke & en vinnande företagskultur”

Den 14 maj ska ett seminarium hållas tillsammans med More intenz vid Lilla Torg i Malmö. För mer information se inbjudan: Välkomna! Inbjudan

Till nyheten

Advokatbyrån Gulliksson får fina omdömen av oberoende rankinginstitut

Advokatbyrån Gulliksson rankas återigen högt i den oberoende internationella juristrankningen Legal500. Legal 500 skriver nu så här om Gulliksson: ”Within Intellectual property and media, Advokatbyrån Gulliksson has ‘a good mix of young and experienced lawyers’. Mattias Malmstedt has ‘deep knowledge’, provides ‘in-depth analysis’, and is recommended for design rights matters. Jonas Gulliksson and Fredrik Engfeldt... Läs mer »

Till nyheten